Pulled into the Flow of Time -The Displaced

Kiskottu ajan virtaan / Pulled into the Flow of Time -installation

2019-20
wood, concrete, lime, black sand, chalk, stain, Indian ink, cast iron, iron
puu, betoni, kalkki, musta hiekka, liitu, petsi, tussi, valurauta, rauta
Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa  Oulun taidemuseo

hh

Linkki näyttelykävelyyn

Evakkous ja pakolaisuus ovat seurausta ihmisten pakkomuutosta kotiseudultaan väliaikaisesti tai pysyvästi. Sen kokeneet kantavat muistoja ja jälkiä, jotka välittyvät seuraaville sukupolville. Kokemuksista tulee osa perhehistoriaa, usein myös paikallista ja kansallista historiaa, kuten Suomessa Lapin sodan evakosta tai Karjalan, Petsamon, Kuusamon ja Sallan siirtoväestä. Pakolaisuus on kaiken aikaa todellisuutta jossain päin maailmaa ja pakolaiset ovat siksi aina keskuudessamme.

Sijoiltaan-näyttely on syntynyt uudenlaisessa yhteistyöprojektissa, jossa tutkijat ja taiteilijat ovat työstäneet sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet hyväksytyksi tai torjutuksi uusissa yhteisöissään, millainen prosessi pakolaisuus on yksilöiden ja yhteisöjen elämässä ja millaisia kertomuksia muisti niistä rakentaa. Tekijät ovat syventyneet arkistomateriaaliin, pakolaisten ja evakkojen muistitietoon sekä evakkokirjailijoiden kaunokirjallisiin teoksiin. Aineistot ovat osa laajempaa tutkimushanketta. Linkki lisätietoihin

The Displaced was born in a new kind of collaboration where researchers and artists examined how people displaced by the Second World War have become accepted or rejected by their new communities, what the process of forced immigration has been like in the lives of the refugees, and what kinds of stories the memory constructs out of it. The researchers have explored archive materials, the oral heritage of refugees and immigrants and fiction written by refugee authors. The materials are part of a wider research project entitled Recognition and Belonging: Forced Migrations, Troubled Histories and Memory Cultures funded by the Academy of Finland in 2017—2021. In parallel with the research work, artworks that explore various layers of what being a refugee means were implemented based on the materials and the research interpretations that they evoked.
More info